28 Nisan 2010 Çarşamba

Dış Politika Stratejileri Üzerine Dair Görüşlerimiz;

Balkan Yarımadası ve Doğu Avrupa Kuzey ve Güney Kafkasya, Orta Asya ve Güney Asya, Yakındoğu ve Kuzey Afrika Coğrafyasında yaşanan her gelişmenin Anadolu’yu etkilediğini tarih yüzyıllar boyunca bizlere göstermiştir. Bu sebeple yukarıda adı anılan coğrafyalarla ilgili olarak Anadolu’da yer alan bir siyasal sistemin Doğu Roma İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi tecrübelerini de kendisine referans alıp ,kendine özgü, rasyonel ve ileriyi hedefleyen ekonomik gerçeklikler temelinde sosyal ve kültürel referansları da sürece dâhil ederek politikalar gerçekleştirilmesinin yararlı olacağı kanaatini taşımaktayız.
Bu coğrafyada sürekli ve kalıcı barışın komşularla iyi ilişkilerin sağlandığı takdirde gerçekleşeceğine inanmaktayız. Kalıcı barışın sağlanması için adı geçen coğrafyaların tüm kültürel unsurlarını içerisinde barındıran Anadolu’nun tarihi,sosyal-kültürel bağları sebebiyle de Türkiye’nin bu coğrafyalarda pro-aktif,kendisine güvenen,gerçekçi bir politika izlemesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye Gençlik Kurultayı Gönüllüleri olarak bizler Türkiye’nin iç ve dış politika yapım sürecine katkıda bulunma isteğimizi ifade etmiştik. Bu sebeplerle sürekli ve kalıcı bir barışın da oluşması için bölgesel/yerel ulusal ve uluslararası çapta adı geçen coğrafyalarda yaşayan kendi ülkelerinin geleceklerinde rol almak isteyen gençlerinde Barış Sürecine dâhil edilerek ortak çalışmalar yapılmasını hedefliyoruz. Ayrıca bunu kendimize sorumluluk olarak addediyoruz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder