28 Nisan 2010 Çarşamba

Sürdürülebilir Barış için Boğaziçi Girişimi

Projemizi bu temeller üzerine inşa ettik. Bu girişimin biri ulusal diğer ikisi bölgesel ve küresel düzeyde olmak üzere toplamda üç temel amacı vardır. Birincisi ve ulusal olanı;Türkiye’nin uluslararası alandaki yeni imajının belirlenmesi ve tanıtımının yapılması sürecine,aynı zamanda spesifik konularda (Ermeni-Kıbrıs-Kürt Sorunu) uluslararası düzeyde yapılacak Lobi Çalışmalarını Kamu Diplomasisi metoduyla muhataplarıyla uluslararası toplumu bilgilendirmek amacıyla uygulamak niyetindedir.
Bu niyetimizi gerçekleştirirken,Türkiye’deki dış politika yapım sürecine dair çalışmalar yapmaktayız. Öncelikle yurtiçinden farklı topluluk/klüp/araştıma portalları ve Öğrenci Platformları’nın ortak bir masada Topluluklarüstü/Platformlarüstü konular olduğuna inandığımız konularda toplamayı hedeflemekteyiz. Öğrencilerin yanısıra akademisyenlerin,uzmanların ve ilgili kişilerin de katılımıyla Eylem Planları hazırlamayı düşünüyoruz. Farklı konu başlıklarında oluşturulacak farklı araştırma gruplarıyla Yurtdışı Gezileri başta olmak üzere,Medya bağlantılarıyla uluslararası kamuoyunun Türkiye’nin tezlerini daha net bir şekilde öğrenmesini amaçlamaktayız.
İkincisi ve uluslararası düzeyde olanı da, Afro-Avrasya adını verdiğimiz Anadolu Yarımadasının jeo-kültürel,jeo-ekonomik bağlantılarının olduğu alan içerisindeki ülkelerin gençleri ile beraber adı geçen bölgelerin demokratikleşme,sekülerleşme ve Atlantik Kurumları (NATO ve Avrupa Birliği ile ortak çalışmalar yürütmeleri) yakın işbirliği geliştirmelerinin Türkiye’nin de temel dış politika parametrelerinden birisi olduğunu unutmadan kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunacak çalışmalar yapmaktır. Bu gençlerin ülkelerinin Batılılaşma Süreci’nde Türkiye ile yakın çalışmalar yapmak istediğini bilmekteyiz. Bu kişilerle bağlantı kurarak,ilgili sürecin Türkiye Gençlerinin de dahil olmasıyla Batı Kurumlarıyla entegrasyon sürecinin sosyal-kültürel boyutunda verilerin üretilmesi gerektiğine inanmaktayız. Üçüncü olarak Afro-Avrasya bölgesinin kendi içlerindeki sorunları başta temel insan hakları olmak üzere ,yoksulluk,gelirin paylaşılması,bölgesel ve küresel güvenlik,eğitim,açlık ve diğer sorunları bölgenin tümünü ilgilendirdiği bakış açısıyla ele alıp değerlendirmek,bölge gençleriyle ortak sorunlara ortak çözümleri gelecek adına şimdiden üretmek hedefindeyiz.
Sonuç Yerine; Bizler Türkiye Gençlik Kurultayı olarak yukarıda sayfalarda görüşlerimizi açıklamaya çalıştık. Tekrar ifade etmek isteriz ki,bu görüşlerimiz esnek bir zeminde siz değerli katılımcılarla tartışarak Ortak Akıl’ı merkezde tutarak tekrar yenilemeyi istemekteyiz. İlgilendiğinizin diğer konu başlıklarını,yukarıdakilerle ilişkisini de bir şekilde kurarak eğer bizlere metinler şeklinde sözlü/yazılı olarak iletebilirseniz bizlerde bu metinlere değerli görüşlerinizi eklemeyi gönülden isteriz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder