28 Nisan 2010 Çarşamba

Vatandaşlık Tanımına Dair Görüşlerimiz;

; 1982 Anayasasında vatandaşlık tanımı” Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan Türk’tür” şeklindedir. Bu tanım Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları içerisinde farklı etnik kökene ve mezhepe sahip olanlar açısından tartışmalı bir nitelik taşımaktadır.Ayrıca bu tanımda bir köken/ulus tanımı açıklaması söz konusudur. Burada açıklanması gereken Vatandaşlık Tanımıdır. Bu tartışmalı durumu bazı siyaset dışı illegal gruplar kendi lehlerine kullanmaya,halkımızın bir kısmını siyasal sisteme karşı uzun yıllardır kışkırtmaya çalışmaktadır. Bizler ülkemizin birlik ve bütünlüğünün korunmasında ,temel insan haklarının ülkemiz vatandaşları için bugünden ziyade daha da genişletilmesini öncelikli olarak görmekteyiz. 21.yüzyıl Dünyası’nın şartlarını da dikkate alarak; demokrasi-güvenlik ikilemine düşmeden,kendi vatandaşlarına güvenen,insan odaklı bir sistemin günümüz şartlarında sürdürebilirliğin sağlanmasında önemli bir parametre olacağını düşünüyoruz. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı üst kimlik temelinde Anadolu’nun ortak değerlerine ve kimliklerine saygı saygı duyan farklılıkları zenginlik olarak kabul eden, , hiçbir etnik, dini ve mezhepsel ayrımcılığı kabul etmeyen aktif vatandaşlık kavramıyla sistemi yenileyen ve böylece sistemin bir parçası olan gençlerin yaratacağı sinerjiyi oluşturmayı hedeflemekteyiz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder