28 Nisan 2010 Çarşamba

Sivil Siyaset ve Demokrasi Üzerine Görüşlerimiz;

Ülkemiz,80 yılı aşkın süredir bulunduğu coğrafyada bölgeye nazaran barış ve istikrarlı bir şekilde yaşamına devam etmektedir. Bu süreç içerisinde kalkınmasına ve gelirin adil bir şekilde paylaşması süreci gün geçtikçe daha da gelişmektedir. Bu 80 yıllık süreçte,dünyadaki yönetimsel gelişmelerden de pek tabii ki etkilenmiş,doğal olarak coğrafyasını da etkilemiştir. Bu aşamada yönetimsel olarak kurulduğu günden bu yana,çok partili yaşama ve demokrasiye geçiş konusunda kararlılık gösterilmiştir. Pek az siyasal sistemde kurucu kadrolar kendi istekleriyle yönetimi paylaşmışlardır,Türkiye’nin 1950’li yıllarda yaşamış olduğu bu süreç dünya demokrasi tarihine adına kanımızca önemli bir dönüm noktasıdır.
Fakat ülkemizde bazı sosyal,kültürel ve ekonomik odaklı tartışmalar sebebiyle Sivil Siyaset’e müdahaleler olmuştur.Türkiye Gençlik Kurultayı olarak bu müdahaleleri tartışmaya açmak niyetinde değiliz. Çünkü ülkemiz için geçmişin tartışmalı yönlerini sorgulamak için harcayacağımız enerjiyi,geleceğimiz için harcamayı düşünüyoruz. Bu aşamada altını çizmemiz gereken bir nokta da varki,Sivil Siyaset’e müdahalenin kalkınma ve gelirin adil bir şekilde paylaşılmasına engel teşkil ettiği yönündeki gerçektir. Sivil Siyasete müdahale süreçlerinde ülkemizde iç-dış gelişmelerin doğal seyrinde gitmediğini orta ve uzun vadede sistemin zarar gördüğü farklı kesimlerden bir çok aydının da ortak kabul ettiği bir husustur.
İşte biz Türkiye Gençlik Kurultayı Gönüllüleri olarak,demokrasinin gelişmesiyle kalkınmanın,gelirin adil dağılımının paralel olduğuna inanıyoruz. Bu aşamada Sivil Siyasetin gelişmesi içinyapılabilecekleri mevcut Sivil Toplum Kuruluşlarıyla özellikle de Gençlik Platformlarıyla Yuvarlak Masalarda oturup değerlendirmek amacındayız. Buradan tüm Gençlik Platformları’na da “Demokratik Türkiye için Yuvarlak Masa” adlı projemizle seslenmek istiyoruz. Bu projenin içeriğini de beraber belirleme yönünde çağrı yapmak istiyoruz. Eminim ki sivil siyasetin gelişmesini isteyen her Platform,bu projenin içeriğinin doldurulması hususunda bizlerle ortak çalışmalara kapısını açacaktır. Bizlerinde kapısı sivil siyasete,dolayısıyla adil bölüşümü ve kalkınmayı destekleyen sivil insiyatife karşı her zaman açık olacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder