28 Nisan 2010 Çarşamba

Azınlıkların Statüsü;

Anadolu’daki Milli Mücadele’nin sonucu Lozan Antlaşmasıyla belirlenmiş,bağımsız Türkiye tüm dünya tarafından eşit bir devlet olarak tarih sahnesine kısa bir süre sonra tekrar çıkmıştır. Bu belgede Azınlıkların Tanımı (Türkiye’deki Gayr-i Müslimler Azınlık tanımı içerisindedir )yapılmış,hak ve ödevleri belirlenmiştir. Aynı şekilde komşu ülkelerimizdeki azınlıklarında tanımı yapılmış,ilgili siyasal sistemlerin hak ve ödevleri de mütekabiliyet/karşılıklılık ilkesine göre belirlenmiştir.
Bu ilkenin özellikle bazı komşularımız tarafından güncel uluslararası hukuk normları dışında yorumlanması temel insan haklarına aykırı şekilde uygulamaların olmasına yol açmıştır. Bu aşamada biz Türkiye Gençlik Kurultayı olarak,temel insan hakları perspektifinde,uluslararası kamuoyununda beklentilerini karşılayan,dini ve kültürel örgütlenmenin önünü açan,demokratik taleplerin ortak politikalarla Türkiye ve ilgili komşuları tarafından gerçekleştirilmesini düşünüyoruz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder