28 Nisan 2010 Çarşamba

Anayasa Yapım Süreci ve İçeriğine Dair Görüşlerimiz

Bir ülkenin nasıl yönetileceğini,kurumlarının yetkilerini ,bu kurumların birbiriyle olan ilişkilerini,kanun hazırlama süreçlerini, vatandaşlarıyla arasındaki ilişkinin düzenlenme şeklini,vatandaşların haklarını,devlete karşı sorumluluklarını kısacası bir siyasi sistemin ruhunu Anayasası belirlemektedir. Ülkemiz Cumhuriyet öncesi ve sonrası olmak üzere farklı Anayasalarla yönetilmiştir. Bugünde mevcut Anayasa’nın yetersiz olduğuna dair görüşler,toplumun her kesiminde yankı bulmaktadır. Mevcut Anayasa’nın Türkiye’nin 21.yüzyıldaki durumuna,hali hazırdaki sosyal-ekonomik koşullarına ve dünya konjunktürüne uygun olmadığını düşünen,bunun hakkında uzun yıllardır görüş bildiren farklı kesimlerden aydınlar bulunmaktadır.
İşte bizde Türkiye Gençlik Kurultayı Gönüllüleri olarak,Anayasa’nın yenilenme sürecinde farklı fikirlere sahip aydınlarla,konunun uzmanlarıyla,sivil toplum temsilcileriyle geleceğin Türkiye’sini yönlendirecek gençleri buluşturmak hedefindeyiz. Bu süreçte Vatandaşlık Tanımı,Vatandaşların Hak ve Ödevleri’ni,Devletin Sorumluluklarını ve Yapısını,Merkezi ve Yerel Yönetim arasındaki güç paylaşımı hususunu,Azınlıkların Statüsünü,Devlet Kurumları arasındaki ilişkileri, Sivil Siyaset ve Demokrasi’yi tartışmaya açmak istiyoruz. “Demokratik Türkiye için Anayasa Çalışmaları” adlı projemiz
Mümkün olduğunca diğer Batılı ülkelerle karşılaştırmalar yaparak,modern demokrasiye coğrafyamızın demokratikleşme sürecinin dinamiklerinide hesaba katarak,toplumsal barışın mutabakatı olacak,böylecede sürdürülebilir kalkınmanın ve refahın garantisi olacağına inandığımız Sivil Anayasa’nın oluşum sürecine sivil bir insiyatif olarak katkıda bulunmak istiyoruz. Yapım sürecinde sivil toplumun tüm unsurlarının bir arada uyum içerisinde çalışmasının Anayasa’nın kalıcılığı ve meşruiyeti açısından yararlı olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada temel bazı görüşlerimiz aşağıda yer almaktadır;

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder